Blog
November 8, 2023

Sodelovanje v projektu Študenti UL v delovnem okolju

Sodelovanje v projektu Študenti UL v delovnem okolju

Naša ekipa se je skupaj s študenti elektrotehnike, strojništva in računalništva pridružila ekipi na Biotehniški fakulteti in sodelovala pri izdelavi prototipa granuliranega pripravka za uporabo v kmetijstvu. Z razvojem strojne kode, testiranjem ekstruzije in preučevanjem literature smo uspešno pripravili platformo za nanos gela glede na željene zahteve.

Rešitev: Z dodatnim vlaganjem v razvoj ali masovno proizvodnjo bi lahko aplikacija postala uporabna v industrijskem obsegu. V projektu je izdelava manjše količine zadostovala potrebam samih nadaljnjih poskusov s pripravkom.